• ایلدار شیخ الدینوف

    مدیر شرکت نفت Rosneft
    پست: سخنران نشست بالادستی2
    کشور / موسسه :
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده