• امیرحسین زمانی نیا

    معاون وزیر نفت در امور بین الملل
    پست:
    کشور / موسسه :
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده