• الریچ مولر

    مدیر بخش امور بین الملل شرکت دایملر
    پست: سخنران اختتامیه
    کشور / موسسه : آلمان/شرکت دایملر
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده