• افشین جوان

    مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی
    پست: سخنران پنل آینده بازارهای صادراتی نفت، فرآورده وپتروشیمی و نقش همکاری های بین المللی در دوران پساکرونا
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده