• اصغر فخریه کاشان

    مشاور عالی شرکت پتروشیمی زنجان
    پست: سخنران پنل تامین مالی توسعه بخش های نفت و نیرو، بورس، اوراق مالی
    کشور / موسسه : ایران/شرکت پتروشیمی زنجان
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده