• اسداله صبوری

    عضو هیئت مدیره سندیکا شرکت های تولیدکننده برق
    پست: سخنران پنل چالش های سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر ایران
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده