• اسحاق جهانگیری

    معاون اول رییس جمهور
    پست: سخنران مراسم افتتاحیه
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده