• استفان میشل

    مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا شرکت توتال
    پست: سخنران پنل بالادستی صنعت نفت
    کشور / موسسه : فرانسه/شکت توتال
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده