• ازامات اسماگیلوف

    معاون مدیرعامل شرکت Zarubezhneft
    پست: سخنران نشست بالادستی1
    کشور / موسسه :
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده