• آکیرا کونیمانسو

    مدیرکل بخش LNG شرکت میتسویی
    پست: سخنران پنل LNG
    کشور / موسسه : ژاپن/شرکت میتسویی
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده