بایگانی‌ها: سخنرانها

لیلا شیوا

لیلا شیوا عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های پیشرفته تهران- دانشگاه خاتم

شهریار جلایی

شهریار جلایی مشاور رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)

مجید عمیدپور

مجید عمیدپور استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مشاور رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)

داود مددی

داود مددی رییس انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران