پتروشیمی

توماس وورزل

توماس وورزل مدیر مهندسی و ساختمانی، پایین دست و پتروشیمی شرکت Airliquide

پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده