هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی؛ نگاهی بر الزامات و چالش ها و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی

پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده