نشست ضرورت اجرای طرح های ازدیاد برداشت از میادین نفت و گاز ایران و مروری بر تجارب جهانی (EOR/IOR)

پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده