مالی و سرمایه گذاری

جاپ کاکمن

جاپ کاکمن مدیر مرکزی و همکار مدیریت پروژه های انرژی و یوتیلیتی شرکت ADL

پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده