مازاد تولید متانول، آثار قیمتی و تکمیل زنجیره ارزش

رییس نشست: مهندس بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مهندس مرضیه شاهدایی، مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ

مهندس عبدالرحیم قنبریان، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیراز

مهندس محمدرضا نعمت زاده، مشاور وزیر نفت

دکتر حسن عباس زاده، معاون مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مطلبی پیدا نشد

پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده