رگولاتوری صنعت برق و چالش های بخش غیر دولتی در تولید برق

دوشنبه ۱۱ بهمن ماه – ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

 

سخنرانان:

رییس نشست: دکتر محمدحسین رحمتی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

اعضای نشست:

احمد داودی – دبیر باشگاه نفت و نیرو

دکتر محمدصادق قاضی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر پرویز قبله علیوند – اقتصاددان در رگولاتوری نیوانگلند

دکتر محمدرضا حسام زاده – استاد دانشگاه استکهلم

دکتر پیام باقری – رییس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران