روش های نوین تامین مالی و ظرفیت های بازار سرمایه

سه شنبه ۱۲ بهمن ماه – ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۳۰

 

سخنرانان:

رییس نشست: دکتر امیر تقی خان تجریشی – رییس هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران و نایب رییس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

اعضای نشست:

دکتر میثم فدایی واحد – مدیرعامل شرکت فرابورس ایران

دکتر جواد عشقی نژاد – مدیرعامل شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

دکتر علی اسلامی بید کلی – بنیان گذار گروه مالی آرمان آتی

دکتر محمد وطن پور – مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر

دکتر بهنام محسنی – مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن