روابط مالی نفت با دولت

علی کاردر

علی کاردر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده