تعریف و جایگاه رگولاتوری در صنعت پتروشیمی و نقش و ضرورت وجودی NPC

سه شنبه ۱۲ بهمن ماه – ساعت ۱۳:۴۵ الی ۱۵:۳۰

 

سخنرانان

اعضای نشست:

مهندس رضا مهدوی پور – مدیر عامل شرکت مدیریت و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز مهام (VCM)

دکتر احمد مهدوی ابهری – دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

دکتر محمد عظیم زاده آرانی – مدیر اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

رضا مهدوی پور

رضا مهدوی پور مدیر عامل شرکت مدیریت و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز مهام (VCM)