تجربیات و مدل های مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های داخلی و خارجی در صنعت برق

سعید مهتدی

سعید مهتدی مدیر عامل شرکت OTC و رییس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران

پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده