تاثیر توسعه خودروهای برقی و انرژی های نو در آینده مصرف بنزین و نفت و گاز

سه شنبه ۱۲ بهمن ماه – ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰

 

سخنران کلیدی: فرانک ولک – دانشگاه استنفورد

سخنرانان:

رییس نشست: دکتر محمد مروتی – مدیرعامل محترم موسسه پژوهش های پیشرفته تهران

اعضای نشست:

دکتر حامد قدوسی – استاد دانشکده پلی تکنیک کالیفرنیا

دکتر ساعد علی ضمیر – استاد دانشگاه ییل

دکتر محمد رسولی – مشاور ارشد در شرکت مکنزی

دکتر لیلا شیوا – عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های پیشرفته تهران- دانشگاه خاتم