برنامه های آتی صنعت پتروشیمی راهبردهای توسعه و نوسازی بخش پایین دستی

امان امانپور

امان امانپور رییس شرکت Amanpour Consult و مشاور ارشد شرکت بین المللی پتروشیمی و انرژی آلمان

پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده