بررسی پارادایم های جدید در بالادستی صنعت نفت و گاز

پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده