افق های پیش روی تجارت، ارزش آفرینی و مصرف گاز

رییس نشست: مهندس حسن منتظر تربتی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

دکتر محمد مصطفوی، عضو هیئت مدیره شرکت گسترش و نوسازی صنایع نفت پارسیان

مهندس همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

دکتر محمد مروتی، مدیرعامل موسسه پژوهش های پیشرفته تهران

مهندس امیرحسین بحرینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی آریاساسول

مطلبی پیدا نشد

پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده