افتتاحیه

  • سخنرانی وزیر محترم نفت در مراسم افتتاحیه
  • سخنرانی معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران در مراسم افتتاحیه
  • سخنرانی معاون محترم نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در مراسم افتتاحیه به عنوان رییس شورای سیاستگذاری

علی کاردر

علی کاردر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده