افتتاحیه و اختتامیه دوره پیشین

  • سخنرانی وزیر محترم نفت در مراسم افتتاحیه
  • سخنرانی معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران در مراسم افتتاحیه
  • سخنرانی معاون محترم نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در مراسم افتتاحیه به عنوان رییس شورای سیاستگذاری
  • سخنرانی معاون محترم امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت و رییس شورای سیاستگذاری باشگاه نفت و نیرو در مراسم اختتامیه
  • سخنرانی رییس محترم بخش سرمایه‎گذاری دبیرخانه انرژی چارتر در مراسم اختتامیه