آینده تولید برق خورشیدی در ایران

سه شنبه ۱۲ بهمن ماه – ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

 

سخنرانان:

رییس نشست: مهندس داود مددی – رییس انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

اعضای نشست:

دکتر پرویز محمدنژاد قاضی محله – نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

دکتر مجید عمیدپور – استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مشاور رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)

مهندس شهریار جلایی – مشاور رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)

مهندس فرهاد حسین پور – رییس گروه تنظیم مقررات بازار برق وزارت نیرو

داود مددی

داود مددی رییس انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

مجید عمیدپور

مجید عمیدپور استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مشاور رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)