دسته بندی کنگره: کنگره پنجم

برای دانلود کتاب “مجموعه سخنرانی های پنجمین کنگره نفت و نیرو”، اینجا کلیک کنید.      
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده