دسته بندی کنگره: کنگره چهارم

بخش فارسی کتاب مجموعه سخنرانی های کنگره ۲۰۱۸ ۱- درباره کنگره ۲-پیشگفتار ۳- فهرست ۴- افتتاحیه- سخنران ویژه کنگره- جناب آقای مهندس بیژن زنگنه ۵- سخنرانان کلیدی ۶- نشسـت نقش مسوولیت اجتماعی در تغییر فضای کسـب وکار شـرکتهای فعال در حوزه صنعت ۷- نشسـت بررسـی پارادایمهای جدید در بالادسـتی صنعت نفـت و گاز ۸- نشسـت […]
بهزاد حضرتی

بهزاد حضرتی رییس هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی

  وابستگی به صنعت و صادرات نفتی همواره به عنوان یکی از مشخصه‎ های مهم اقتصاد کشور مورد نقد قرار گرفته و در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن مباحثات مفصلی صورت گرفته است. اما در واقع صنعت نفت کماکان و به درستی به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران است و جایگاهی ویژه در تحقق […]
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده