دسته بندی کنگره: کنگره دوم

کمتر از یک دهه تا افق چشم انداز ۱۴۰۴ زمان باقی است. در سال­ های پیش رو با توسعه شتابان میادین هیدروکربوری، شاهد افزایش تولید بی سابقه ­ای خواهیم بود. این در حالی است که با در نظرگرفتن منابع اکتشاف شده موجود، همزمان با توسعه، عمده تلاش­ ها معطوف به کسب و کارهای با سطح […]
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده