دسته بندی کنگره: کنگره اول

  کمتر از یک دهه تا افق چشم انداز ۱۴۰۴ زمان باقی است. در سال های پیش رو با توسعه شتابان میادین هیدروکربوری، شاهد افزایش تولید بی سابقه ای خواهیم بود. این در حالی است که با در نظر گرفتن منابع اکتشاف شده موجود، همزمان با توسعه، عمده تلاش ها معطوف به کسب و کارهای […]

پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده