دسته: کنگره هفتم

هزینه خالص ثبت نام، شامل شرکت در دو روز نشست­ های کنگره، گواهینامه و هزینه ارسال آن، می­ شود. هزینه ثبت نام به شرح ذیل می باشد:   هزینه خالص ثبت نام  به صورت حضوری  (پس از تمامی کسورات همچون بیمه) معادل ۷،۹۰۰،۰۰۰ ریال  +۹ درصد مالیات برارزش افزوده هزینه خالص ثبت نام  به صورت […]
هزینه خالص ثبت نام، شامل شرکت در دو روز نشست­ های کنگره، گواهینامه و هزینه ارسال آن، می­ شود. هزینه ثبت نام به شرح ذیل می باشد:   هزینه خالص ثبت نام  به صورت حضوری  (پس از تمامی کسورات همچون بیمه) معادل ۷،۹۰۰،۰۰۰ ریال  +۹ درصد مالیات برارزش افزوده هزینه خالص ثبت نام  به صورت […]
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده