نظر سنجی پنل هشت میلیون بشکه تولید نفت، ضرورت؟ رویا یا واقعیت؟

کاربر گرامی شما می توانید با تکمیل فرم ذیل در نظرسنجی این پنل شرکت نمایید.

این نشست را تا چه میزان در ارتقای آگاهی عمومی خودتان موثر می دانید؟

اولویت و کاربردی بودن موضوعات مطرح شده در این نشست را تا چه حد ارزیابی می کنید؟

به چه میزان انتخاب ارایه دهندگان حاضر در این نشست را مناسب می دانید؟

سخنرانی جناب آقای رضا دهقان را تا چه حد مطابق نیازها و معیارهای مورد نظر خود می‌دانید؟

سخنرانی جناب آقای حسن شکراله زاده را تا چه حد مطابق نیازها و معیارهای مورد نظر خود می‌دانید؟

سخنرانی جناب آقای ازامات اسماگیلوف را تا چه حد مطابق نیازها و معیارهای مورد نظر خود می‌دانید؟

سخنرانی جناب آقای محمود محدث را تا چه حد مطابق نیازها و معیارهای مورد نظر خود می‌دانید؟

سخنرانی جناب آقای سیدصالح هندی را تا چه حد مطابق نیازها و معیارهای مورد نظر خود می‌دانید؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *