Home Contact
حمایت روزنامه های داخلی از سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو بازگشت

حمایت روزنامه های کثیرالانتشار داخلی از سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

روزنامه های کثیرالانتشار داخلی با درج دو نوبت آگهی سومین دوره کنگره نفت و نیرو حمایت خود را از این رویداد بزرگ بین المللی اعلام کردند

تاریخ خبر:  1396/04/31