Home Contact
کارگاه آموزشی آخرین تحولات بازار انرژی

اطلاع از آخرین تحولات بازار انرژی در تعیین بهینه استراتژی های بلندمدت در صنعت انرژی ضروری است.

هدف این کارگاه بررسی مهم ترین تحولات جهانی در این صنعت از منظر تاثیرگذاری آن بر صنعت انرژی ایران است. در این مسیر بررسی تحولات اقتصادی، فناوری و ژئوپلتیک جهانی و اقتصادهای بزرگ جهانی گریز ناپذیر است. بررسی همه این مسائل نیازمند مجالی مفصل است ولیکن در این کارگاه به ارائه چکیده ای از سخنرانی های کنفرانس بین المللی EIA در سالهای اخیر که توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا برگزار می شود می پردازیم.

به این ترتیب اجمالا به مروری سریع از موارد زیر خواهیم پراخت که میتواند مقدمه‌ای برای بررسی های عمیق‌تر باشد:

  • روندهای مصرف نفت و گاز در چند دهه گذشته و تحولات آن در اقتصادهای مطرح جهانی
  • تاثیر تحولات فناوری بر تقاضای نفت خام در سال های آینده
  • ظهور تکنولوژیهای جدید در استخراج منابع نامتعارف نفت خام و سهم آنها در بازار نفت
  • تبعات استخراج از منابع نامتعارف بر قیمتهای بلندمدت نفت و نوسانات بازار
  • تحولات بازار گاز طبیعی با تمرکز بر آینده عرضه و مصرف LNG و تحولات نحوه قراردادها
  • روند کنترل گازهای گلخانه‌ای، توافق پاریس و آینده انرژیهای نو و فرصت های پیش رو

مدرس:

جناب آقای دکتر محمد مروتی، دکترای اقتصاد از دانشگاه تگزاس آستین آمریکا