Home Contact

تندیس

طرح تندیس کنگره نمونه ­ای از یک پی­سوز متعلق به 7000 سال پیش کشف شده در تپه­ های سیلک کاشان الگوبرداری شده است. ساخت و طراحی بدنه تندیس به طور کامل کار دست هنرمندان ایران است و برروی پایه­ ای از سنگ سوار شده است. انتخاب این طرح با این پیش زمینه انجام شد که نمادی برای کنگره در نظر گرفته شود که هم قدمت انرژی در ایران و کاربرد آن در قرون گذشته را در برداشته باشد و هم نمادی باشد از جامعیت مفهوم نفت و نیرو، همچنین ضمن جامعیت و عدم تعلق به یکی از زمینه­ های نفت و نیرو نمادی با امکان برداشت­های متفاوت باشد.