محورهای کنگره ۲۰۲۴

  • جهت ­گیری­های جدید اقتصاد جهانی با تحولات بخش انرژی
  • رویکردهای جهانی توسعه انرژ­ی­ های تجدیدپذیر و بهینه­ سازی مصرف
  • جایگاه بخش خصوصی در حکمرانی بخش­ های نفت و نیرو
  • گاز، فرصت یا تهدید
  • تحولات جهانی، تغییر فضای کسب و کار و جایگاه ایران
  • الزامات و اولویت­ های نظام اقتصادی برای حفظ حیات و توسعه صنعت پتروشیمی
  • توسعه دانش­ بنیان، توسعه بخش تجهیزات صنعت نفت و بازارهای داخلی و خارجی
  • بخش انرژی در بازار سرمایه